Bibliografie

Jan Błeszyński, Prawo autorskie wobec nowych możliwości korzystania z utworów naukowych, Prawo wobec nowych technologii - WPIA UW Konferencje naukowe nr - rok 2008
Jan Błeszyński, Prawo autorskie wobec technik kopiowania utworów słownych, Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce rok 2003
Jan Błeszyński, Prawo autorskie, hasła w Wielkiej Encyklopedii Prawa, Wielka Encyklopedia Prawa rok 2000
Jan Błeszyński, Prawo autorskie. Wybrane zagadnie szczegółowe, - nr - rok 1995
Jan Błeszyński, Prawo do wizerunku i ochrona fotografi w reklamie
Jan Błeszyński, Prawo twórcy do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi rok 2012
Jan Błeszyński, Profesor Witold Czachórski 1915-1995, Studia Iuridica nr XXXI rok 1996
Jan Błeszyński, Projektowany sytem zatwierdzania tabel wynagrodzeń autorskich wymaga dopracowania, Rzeczpospolita rok 2007
Jan Błeszyński, Przedłużenie w Polsce ochrony autorskich uprawnień majątkowych, Wiadomości ZAiKu nr 4 rok 1975
Katarzyna Błeszyńska, Przedruk w środowisku cyfrowym - zasady korzystania z ograniczenia praw autorskich, Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku rok 2016