Bibliografie

Jan Błeszyński, Reemisja utworów objętych art. 70 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 12 rok 2005r.
Jan Błeszyński, Reemisja w świetle zmian prawa autorskiego, Zeszyty Prawnicze, Zeszyt dedykowany Profesorowi Tomaszowi Dybowskiemu nr 3.2 rok 2003
Jan Błeszyński, Remisja w świetle art. 21 Prawa autorskiego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 11 rok 2009r.
Jan Błeszyński, Status prawny reżyserów radiowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7 rok 2010r.
Jan Błeszyński, Status utworów nadawanych w audycjach wyborczych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 10 rok 2005r.
Jan Błeszyński, Stosunki prawne organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z użytkownikami utworów, Księga Pamiątkowa dedykowana prof. Stojanowskiej - sprawdzić nr - rok 2007
Jan Błeszyński, Stosunki prawne organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z użytkownikami utworów, Księga Pamiątkowa ku czci Profesor Wandy Stojanowskiej nr - rok 2008
Jan Błeszyńśki, Tłumaczenie i jego twórca w polskim prawie autorskim
Jan Błeszyński, Tłumaczenie jako utwór korzystajacy z ochrony prawa autorskiego, Księga pamiątkowa prof. J. Żurawskiej nr - rok 2007
Jan Błeszyński, Tłumaczenie w świetle nowego prawa autorskiego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 9 rok 1995r.