Bibliografie

Jan Błeszyński, Realizacja wzajemnej ochrony autorskiej pomiędzy PRL i ZSRR, Wiadmości ZAiKSu nr 2-3 rok 1975
Jan Błeszyński, Recenzja monografi habilitacyjnej Joanny D. Sieńczyło-Chlabicz, Państwo i Prawo nr 6 rok 2007
Jan Błeszyński, Recenzja monografii A. Ciampi La duree du droit d'auteur dans cadre de l'integration europeenne, Państwo i Prawo rok 1976
Jan Błeszyński, Recenzja monografii M. Bogusławskiego, Państwo i Prawo rok 1976
Jan Błeszyński, Recenzja monografii U.K. Ichsanowa, Nowe Prawo rok 1968
Jan Błeszyński, Recenzja pracy Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza, Palestra nr 5-6 rok 1993
Jan Błeszyński, Reemisja utworów objętych art. 70 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 12 rok 2005r.
Jan Błeszyński, Reemisja w świetle zmian prawa autorskiego, Zeszyty Prawnicze, Zeszyt dedykowany Profesorowi Tomaszowi Dybowskiemu nr 3.2 rok 2003
Jan Błeszyński, Remisja w świetle art. 21 Prawa autorskiego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 11 rok 2009r.
Monika Gromotowicz, Rola montażysty w procesie tworzenia utworu audiowizualnego i relacje jego wkładu twórczego z wkładami innych twórców, Status twórców utworów wkładowych utworu audiowizualnego rok 2018