Bibliografie

Jan Błeszyński, Status utworów nadawanych w audycjach wyborczych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 10 rok 2005r.
Katarzyna Błeszyńska, Status utworu fotograficznego w świetle ograniczeń praw autorskich, Studia medioznawcze nr 2 (65)/2016 rok 2016
Jan Błeszyński, Stosunki prawne organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z użytkownikami utworów, Księga Pamiątkowa dedykowana prof. Stojanowskiej - sprawdzić nr - rok 2007
Jan Błeszyński, Stosunki prawne organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z użytkownikami utworów, Księga Pamiątkowa ku czci Profesor Wandy Stojanowskiej nr - rok 2008
Jan Błeszyńśki, Tłumaczenie i jego twórca w polskim prawie autorskim
Jan Błeszyński, Tłumaczenie jako utwór korzystajacy z ochrony prawa autorskiego, Księga pamiątkowa prof. J. Żurawskiej nr - rok 2007
Jan Błeszyński, Tłumaczenie w świetle nowego prawa autorskiego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 9 rok 1995r.
Jan Błeszyński, Transformacja utworów w urzędowe materiały: akty administracyjne, ich urzędowe projekty, dokumenty lub znaki i symbole, Misja publiczna Wspólnota Państwo. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy rok 2016
Jan Błeszyński, Twórca utworu naukowego a elektroniczne środki rozpowszechniania, Internet i techniki multimedialne rok 2004
Monika Gromotowicz, Twórcy utworu audiowizualnego, Utwór audiowizualny - zakres pojęcia i ochrony prawnej rok 2011