Historia zmian artykułu

Kliknięcie w zakres dat pokaże treść artykułu obowiązującego w danym przedziale czasowym.

Obowiązuje od 1994-02-23 do 2000-09-25

Regulowane przez:


 Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83

art. 5

Przepisy ustawy stosuje się do utworów:
      1) których twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lub
      2) które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą, lub
      3) które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, lub
      4) których ochrona wynika z umów międzynarodowych.

Obowiązuje od 2000-09-26 do 2002-12-31

Regulowane przez:


 Dz. U. 2000 nr 80 poz. 904

art. 5

Przepisy ustawy stosuje się do utworów:
      1) których twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lub
      2) które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą, lub
      3) które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, lub
      4) których ochrona wynika z umów międzynarodowych.

Obowiązuje od 2003-01-01 do 2004-04-30

Regulowane przez:


 Dz. U. 2000 nr 80 poz. 904
 Dz. U. 2002 nr 197 poz. 1662

art. 5

Przepisy ustawy stosuje się do utworów:
      1) których twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lub
      2) które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą, lub
      3) które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, lub
      4) które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.

Obowiązuje od 2004-05-01 do 2006-05-30

Regulowane przez:


 Dz. U. 2000 nr 80 poz. 904
 Dz. U. 2002 nr 197 poz. 1662
 Dz. U. 2004 nr 96 poz. 959

art. 5

Przepisy ustawy stosuje się do utworów:
      1)1 których twórca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub
      1) których twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lub
      2) które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą, lub
      3) które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, lub
      4) które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.

Obowiązuje od 2006-05-31 do 2006-07-06

Regulowane przez:


 Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631

art. 5

Przepisy ustawy stosuje się do utworów:
      1) których twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lub
      1)1 których twórca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub 
      2) które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą, lub 
      3) które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, lub
      4) które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.

Obowiązuje od 2006-07-07 do 2016-05-15

Regulowane przez:


 Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631
 Dz. U. 2006 nr 121 poz. 843

art. 5

Przepisy ustawy stosuje się do utworów:
      1)1 których twórca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub 
      1) których twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lub
      2) które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą, lub 
      3) które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, lub
      4) które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.

Obowiązuje od 2006-07-07 do 2017-05-04

Regulowane przez:


 Dz. U. 2016 poz. 666

art. 5

Przepisy ustawy stosuje się do utworów:
      1) których twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lub
      1)1 których twórca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub
      2) które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą, lub
      3) które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, lub
      4) które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.

Obowiązuje od 2016-05-16 do 2018-06-20

Regulowane przez:


 Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83

art. 5

Przepisy ustawy stosuje się do utworów:
      1) których twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lub
      1)1 których twórca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub
      2) które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą, lub
      3) które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, lub
      4) które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.

Obowiązuje od 2017-05-05 do 2018-06-20

Regulowane przez:


 Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83

art. 5

Przepisy ustawy stosuje się do utworów:
      1) których twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lub
      1)1 których twórca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub
      2) które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą, lub
      3) które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, lub
      4) które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.

Obowiązuje od 2018-06-21 do 2019-07-03

Regulowane przez:


 Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83

art. 5

Przepisy ustawy stosuje się do utworów:
      1) których twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lub
      1)1 których twórca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub
      2) które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą, lub
      3) które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, lub
      4) które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.

Obowiązuje od 2019-07-04 do dnia dzisiejszego

Regulowane przez:


 Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83

art. 5

Przepisy ustawy stosuje się do utworów:
      1) których twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lub
      1)1 których twórca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub
      2) które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą, lub
      3) które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, lub
      4) które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.