Publikacje

 

Prof. dr hab. Jan Błeszyński, Konstrukcja praw do utworu audiowizualnego, Utwór audiowizualny. Zakres pojęcia i ochrony prawnej., nr periodyku -, 2011 r.

Zagadnieniem, które wymaga rozstrzygnięcia, jako podstawowe, jest pojęcie utworu audiowizualnego. Rozbieżności w wyrażanych w tym zakresie stanowiskach są znaczne. Ujęcie skrajne kryterium wyróżniającego upatruje w stosowaniu środków audiowizualnych zdolnych do oddawania wrażenia ruchu. Ujęcie tradycyjnie upatruje prototypu w filmie fabularnym. Stanowisko umiarkowane, którego jestem zwolennikiem, kryterium upatruje w stosowaniu metody filmowej, bez względu na zastosowane środki produkcji i rozpowszechniania oraz przeznaczenie. Pozwala to na objęcie tym pojęciem wszelkich postaci produkcji opartych na scenariuszu, a więc obejmuje wszelkie rodzaje produkcji filmowej, a także telewizyjnej, podobnie video clipy, filmy reklamowe, popularno-naukowe, naukowe, instruktażowe. Poza granicami tego pojęcia pozostawia natomiast …

cała publikacja »