Publikacje

 

Prof. dr hab. Jan Błeszyński, Tłumaczenie w świetle nowego prawa autorskiego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr periodyku 9, 1995 r.

Tłumaczenie w ujęciu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24 poz. 83) stanowi jedną z postaci opracowań. Jest więc traktowane jak każdy inny utwór, w którym jest rozpoznawalny utwór wcześniej powstały, określany w prawie autorskim mianem utworu pierwotnego.

Tłumaczenie, jak każde opracowanie, stanowi więc odrębny utwór, do którego prawa służą jego twórcy, czyli tłumaczowi. Jednak wykonywanie prawa do tłu­maczenia powinno respektować prawa do oryginału.

cała publikacja »