Publikacje

 

Prof. dr hab. Jan Błeszyński, Korzystanie z utworów w antologii, Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji, 2015 r.

Problematyka wykorzystania utworów w antologii pojawia się w orzecznictwie stosunkowo rzadko. W praktyce natomiast wątpliwości związane z pojęciem antologii i jej statusem w świetle art. 29 ust. 21 pr. aut. są bardzo częste, zwłaszcza że praktyka wydawnicza w tym zakresie jest rozbieżna…

cała publikacja »