Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami p

Podczas posiedzenia Sejmu zaplanowanego na dzień 8.02.2018 r. przewidziano Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (druk nr 2232) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół - uzasadnia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.