Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w Senacie

W dniu 11 maja 2018 r. Marszałek Sejmu RP przekazał do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 62. posiedzeniu w dniu 10 maja 2018 r. ustawę o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. 


Druk nr 823 z tekstem przekazanej do Senatu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi zamieszczony jest na stronie: 

https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,541.html