Prezydent podpisał ustawę o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi

W dniu 29 czerwca 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. 


Informacje o ustawie zamieszczone zostały na stronie internetowej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,35,czerwiec-2017-r-.html 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.