Historia zmian artykułu

Kliknięcie w zakres dat pokaże treść artykułu obowiązującego w danym przedziale czasowym.

Obowiązuje od 1994-02-23 do 2000-09-25

Regulowane przez:


 Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83

art. 3

Zbiory, antologie, wybory, bazy danych są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.

Obowiązuje od 1994-02-23 do 2002-11-09

Regulowane przez:


 Dz. U. 2000 nr 80 poz. 904

art. 3

Zbiory, antologie, wybory, bazy danych są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.

Obowiązuje od 2000-09-26 do 2006-05-30

Regulowane przez:


 Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402

art. 3

Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.

Obowiązuje od 2002-11-10 do 2016-05-15

Regulowane przez:


 Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631

art. 3

Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.

Obowiązuje od 2006-05-31 do 2017-05-04

Regulowane przez:


 Dz. U. 2016 poz. 666

art. 3

Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.

Obowiązuje od 2016-05-16 do 2018-06-20

Regulowane przez:


 Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83

art. 3

Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.

Obowiązuje od 2017-05-05 do 2019-07-02

Regulowane przez:


 Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83

art. 3

Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.

Obowiązuje od 2019-07-03 do dnia dzisiejszego

Regulowane przez:


 Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83

art. 3

Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.