Aktualności

Prezydent podpisał ustawę o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi

W dniu 29 czerwca 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Informacje o ustawie zamieszczone zostały na stronie internetowej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,35,czerwiec-2017-r-.html Ustawa wchodzi... więcej »

'

Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 25 stycznia 2017 r. wydanym w sprawie C-367/15 orzekł, że artykuł 13 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej należy interpretować w ten sposób, że nie... więcej »

Roszczenie informacyjne z art. 105 ust. 2 PrAut przedawnia się z upływem lat 10

W dniu 6 lipca 2016 r. Sąd Najwyższy wydał w sprawie o sygn. akt IV CSK 653/15 wyrok, w którym uznał, że roszczenie informacyjne dochodzone przez OZZ na podstawie art. 105 ust. 2 PrAut przedawnia się z upływem 10 lat. Sąd Najwyższy podzielił przy tym w ww. orzeczeniu dotychczasowy pogląd... więcej »

OZZ w zakresie dochodzonych roszczeń nie prowadzą działalności gospodarczej

W dniu 28 września 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał w sprawie o sygn. akt VI ACz 1494/16 postanowienie, w którym uznał, że organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w zakresie dochodzonych roszczeń nie prowadzą działalności gospodarczej. Sąd... więcej »