Aktualności

Powołanie Komisji Prawa Autorskiego

W dniu 26 maja 2017 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał Komisję Prawa Autorskiego, w skład której wchodzą następujący arbitrzy:1) Michał Błeszyński2) Dorota Bryndal3) Marek Bukowski4) Wojciech Dziomdziora5) Agnieszka Gotlibowska-Horoszczak6) Joanna Hetman-Krajewska7) Adam... więcej »

"Dwukrotność stosownego wynagrodzenia" zgodna z dyrektywą 2004/48/WE Parlamentu i Rady

Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 25 stycznia 2017 r. wydanym w sprawie C-367/15 orzekł, że artykuł 13 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej należy interpretować w ten sposób, że nie... więcej »

OZZ w zakresie dochodzonych roszczeń nie prowadzą działalności gospodarczej

W dniu 28 września 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał w sprawie o sygn. akt VI ACz 1494/16 postanowienie, w którym uznał, że organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w zakresie dochodzonych roszczeń nie prowadzą działalności gospodarczej. Sąd... więcej »