Aktualności

Nowa opłata na rzecz PISF

30 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. , która nowelizując ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii wprowadza nową opłatę obciążającą podmioty... więcej »

Art.79 ust.1 pkt 3 lit. b PrAut jest zgodny z art.64 ust.1 i 2 w zw. z art.31 ust. 1 Konstytucji RP

W dniu wczorajszym, przed Trybunałem Konstytucyjnym, odbyła się rozprawa w sprawie z pytania prawnego skierowanego przez Sąd Najwyższy dot. konstytucyjności roszczenia o zapłatę dwukrotności stosownego wynagrodzenia w sytuacji naruszenia autorskich praw majątkowych (sygn. akt Trybunału... więcej »