Aktualności

Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w Senacie

W dniu 11 maja 2018 r. Marszałek Sejmu RP przekazał do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 62. posiedzeniu w dniu 10 maja 2018 r. ustawę o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Druk nr 823 z tekstem przekazanej do Senatu ustawy... więcej »

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami p

Podczas posiedzenia Sejmu zaplanowanego na dzień 8.02.2018 r. przewidziano Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (druk nr 2232) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół - uzasadnia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.... więcej »

Powołanie Komisji Prawa Autorskiego

W dniu 26 maja 2017 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał Komisję Prawa Autorskiego, w skład której wchodzą następujący arbitrzy:1) Michał Błeszyński2) Dorota Bryndal3) Marek Bukowski4) Wojciech Dziomdziora5) Agnieszka Gotlibowska-Horoszczak6) Joanna Hetman-Krajewska7) Adam... więcej »

Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu skierowany do konsultacji społecznych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało do konsultacji społecznych projekt z dnia 12 kwietnia 2017 r. ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Głównym celem projektu jest realizacja przepisów prawa Unii Europejskiej, w szczególności wdrążenie... więcej »