Bibliografie

Katarzyna Błeszyńska, "Uzasadniony interes" w publikacjach prasowych jako okoliczność wyłączająca bezprawność naruszenia dóbr osobistych
Jan Błeszyński, "Własnościowy" model autorskich praw majątkowych według polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Experientia docet Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple rok 2017
Katarzyna Błeszyńska, Cel informacyjny w prasie jako podstawa dozwolonego użytku utworów w społeczeństwie informacyjnym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 1(847)/2019 rok 2019
Jan Błeszyński, Charakter prawny rozstrzygnięć Komisji Prawa Autorskiego w składach trzyosobowych (art. 108 ust. 5-7 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7 rok 2005r.
Jan Błeszyński, Co łączy, Rzeczpospolita rok 2009
Katarzyna Błeszyńska, Cytat w prasie naukowej jako ograniczenie praw autorskich, Przegląd legislacyjny nr 1(103)/2018 rok 2018
Jan Błeszyński, Czas ochrony autorskich praw majątkowych, Państwo i Prawo nr 2 rok 1977
Jan Błeszyński, Czas ochrony majątkowej muzyki w filmie, Studia Iuridica nr 21 rok 1994
Jan Błeszyński, Die Rechtsbeziehungen zwischen Verwetunggesellschaft und Nutzer - das polonische Recht, Schriften zum Europaischen Urheberrecht. Band 1. Wahrnehmunsrecht In Polen, Deutchland und Europa. rok 2006
Jan Błeszyński, Dlaczego doszło do sprzeczności w ustawie ? (dot. reemisji w świetle zmian prawa autorskiego), Rzeczpospolita rok 2003