Bibliografie

Jan Błeszyński, Charakter prawny rozstrzygnięć Komisji Prawa Autorskiego w składach trzyosobowych (art. 108 ust. 5-7 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7 rok 2005r.
Jan Błeszyński, Co łączy, Rzeczpospolita rok 2009
Jan Błeszyński, Czas ochrony autorskich praw majątkowych, Państwo i Prawo nr 2 rok 1977
Jan Błeszyński, Czas ochrony majątkowej muzyki w filmie, Studia Iuridica nr 21 rok 1994
Jan Błeszyński, Die Rechtsbeziehungen zwischen Verwetunggesellschaft und Nutzer - das polonische Recht, Schriften zum Europaischen Urheberrecht. Band 1. Wahrnehmunsrecht In Polen, Deutchland und Europa. rok 2006
Jan Błeszyński, Dlaczego doszło do sprzeczności w ustawie ? (dot. reemisji w świetle zmian prawa autorskiego), Rzeczpospolita rok 2003
Jan Błeszyński, Domeny internetowe w świetle prawa autorskiego, W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jerzemu Rajskie rok 2007
Jan Błeszyński, Fotografia jako przedmiot prawa autorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego nr 23 rok 1980
Jan Błeszyński, Glosa do postanowienia Sadu Najwyzszego - Izba Cywilna z dnia 6 grudnia 2007 r. sygn. akt. III CZP 107/07, Orzecznictwo Sądów Polskich nr nr 11 rok 2008
Jan Błeszyński, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyzszego - Izba Cywilna z dnia 25 listopada 2008 r. III CZP 57/2008, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 5 rok 2009r.