Bibliografie

Jan Błeszyński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 pażdziernika 1974 roku (II CR 406/74), Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych nr 5 rok 1976
Jan Błeszyński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 1963 roku (II CR 128/63), Państwo i Prawo nr 10 rok 1964
Jan Błeszyński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 października 1991 r. (III CZP 97/91), GRUR Int. nr 7 rok 1993
Jan Błeszyński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 1968 roku (I CR 649/67), Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych nr 3 rok 1969
Jan Błeszyński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 1974 roku (I CR 406/74), Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych nr 3 rok 1976
Jan Błeszyński, Intellectualy property, Intruduction to polish law rok 2005
Jan Błeszyński, Kolejne widmo nowelizacji prawa autorskiego, Rzeczpospolita nr - rok 2008
Jan Błeszyński, Komentarz do orzeczenia Głównej Komisji Arbitrazowej z 8 listopada 1978 roku (7055/78), Przegląd Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za rok 1979 rok 1981
Jan Błeszyński, Komentarz do postanowienia Sądu Apelacyjnego z dnia 24.02.2009 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 99/09 przedstawijącego Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne uzupełnione postanowieniem Sądu Ape, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7 rok 2009r.
Jan Błeszyński, Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 1980 roku (III CZP 59/80), Przegląd Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za rok 1981 nr poz 20 rok 1984