Bibliografie

Jan Błeszyński, Fotografia jako przedmiot prawa autorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego nr 23 rok 1980
Jan Błeszyński, Glosa do postanowienia Sadu Najwyzszego - Izba Cywilna z dnia 6 grudnia 2007 r. sygn. akt. III CZP 107/07, Orzecznictwo Sądów Polskich nr nr 11 rok 2008
Jan Błeszyński, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyzszego - Izba Cywilna z dnia 25 listopada 2008 r. III CZP 57/2008, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 5 rok 2009r.
Jan Błeszyński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 pażdziernika 1974 roku (II CR 406/74), Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych nr 5 rok 1976
Jan Błeszyński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 1963 roku (II CR 128/63), Państwo i Prawo nr 10 rok 1964
Jan Błeszyński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 października 1991 r. (III CZP 97/91), GRUR Int. nr 7 rok 1993
Jan Błeszyński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 1968 roku (I CR 649/67), Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych nr 3 rok 1969
Jan Błeszyński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 1974 roku (I CR 406/74), Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych nr 3 rok 1976
Jan Błeszyński, Intellectualy property, Intruduction to polish law rok 2005
Jan Błeszyński, Kolejne widmo nowelizacji prawa autorskiego, Rzeczpospolita nr - rok 2008