Bibliografie

Jan Błeszyński, Domeny internetowe w świetle prawa autorskiego, W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jerzemu Rajskie rok 2007
Jan Błeszyński, Fotografia jako przedmiot prawa autorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego nr 23 rok 1980
Jan Błeszyński, Glosa do postanowienia Sadu Najwyzszego - Izba Cywilna z dnia 6 grudnia 2007 r. sygn. akt. III CZP 107/07, Orzecznictwo Sądów Polskich nr nr 11 rok 2008
Jan Błeszyński, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyzszego - Izba Cywilna z dnia 25 listopada 2008 r. III CZP 57/2008, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 5 rok 2009r.
Jan Błeszyński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 pażdziernika 1974 roku (II CR 406/74), Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych nr 5 rok 1976
Jan Błeszyński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 1963 roku (II CR 128/63), Państwo i Prawo nr 10 rok 1964
Jan Błeszyński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 października 1991 r. (III CZP 97/91), GRUR Int. nr 7 rok 1993
Jan Błeszyński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 1968 roku (I CR 649/67), Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych nr 3 rok 1969
Jan Błeszyński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 1974 roku (I CR 406/74), Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych nr 3 rok 1976
Jan Błeszyński, Intellectualy property, Intruduction to polish law rok 2005