Bibliografie

Jan Błeszyński, Komentarz do wyroku NSA z dnia 29 grudnia (I S.A. 2042/98), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 6 rok 1999r.
Jan Błeszyński, Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 16 września 2009 r. (sygn. akt I CSK 35/09), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 6 rok 2010r.
Jan Błeszyński, Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1985 roku (II CR 448/85), Przegląd Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego nr poz. 53 rok 1989
Jan Błeszyński, Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 1985 roku (II CR 4/85), Przegląd Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego nr poz. 43 rok 1988
Jan Błeszyński, Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 1982 roku (II CR 380/82), Przegląd Orzecznictwa i Pismiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego nr poz. 7 rok 1986
Jan Błeszyński, Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 maja 1979 roku (I CR 133/79), Przegląd Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za rok 1980 nr poz. 25 rok 1982
Jan Błeszyński, Komentarz do wyroku Sądy Najwyższego z dnia 17 września 1982 roku (II CR 336/82), Przegląd Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego nr 8 rok 1985
Jan Błeszyński, Komentarz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie zgodności z Konstytucją RP art. 108 ust. 3 w związku z art. 109 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 8 rok 2006r.
Jan Błeszyński, Konwencja berneńska a polskie prawo autorskie
Jan Błeszyński, Konwencja genewska o prawie autorskim, Wiadomości ZAiKSu nr 1-2 rok 1979