Bibliografie

Jan Błeszyński, Kolejne widmo nowelizacji prawa autorskiego, Rzeczpospolita nr - rok 2008
Jan Błeszyński, Komentarz do orzeczenia Głównej Komisji Arbitrazowej z 8 listopada 1978 roku (7055/78), Przegląd Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za rok 1979 rok 1981
Jan Błeszyński, Komentarz do postanowienia Sądu Apelacyjnego z dnia 24.02.2009 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 99/09 przedstawijącego Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne uzupełnione postanowieniem Sądu Ape, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7 rok 2009r.
Jan Błeszyński, Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 1980 roku (III CZP 59/80), Przegląd Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za rok 1981 nr poz 20 rok 1984
Jan Błeszyński, Komentarz do wyroku NSA z dnia 29 grudnia (I S.A. 2042/98), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 6 rok 1999r.
Jan Błeszyński, Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 16 września 2009 r. (sygn. akt I CSK 35/09), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 6 rok 2010r.
Jan Błeszyński, Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1985 roku (II CR 448/85), Przegląd Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego nr poz. 53 rok 1989
Jan Błeszyński, Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 1985 roku (II CR 4/85), Przegląd Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego nr poz. 43 rok 1988
Jan Błeszyński, Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 1982 roku (II CR 380/82), Przegląd Orzecznictwa i Pismiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego nr poz. 7 rok 1986
Jan Błeszyński, Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 maja 1979 roku (I CR 133/79), Przegląd Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za rok 1980 nr poz. 25 rok 1982