Bibliografie

Jan Błeszyński, Ukłdy scalone - perspektywy ochrony prawnej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 12 rok 1987r.
Jan Błeszyński, Urządzenia cyfrowe a korzystanie z utworów naukowych, Sprawy nauki nr 4 rok 2008
Jan Błeszyński, Uwagi do projektu z dnia 25 lipca 2008 roku nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zwiaku z uznaniem przez Trybunał Konstytucyjny art. 108 ust. 3 PrAut za niezgodny z Konstytucj, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 9 rok 2008r.
Jan Błeszyński, Maria Błeszyńska-Przybylska, Uwagi na tle projektów nowelizacji art. 21(1) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Między Klio a Themis Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi rok 2016
Jan Błeszyński, W telewizji pokazali, Rzeczpospolita rok 2000
Jan Błeszyński, Własność intelektualna, Własność intelektualna zbiór przepisów rok 2004
Jan Błeszyński, Własność intelektualna (zbiór przepisów z wprowadzeniem, współautorstwo), Własność intelektualna (zbiór przepisów z wprowadzeniem, współautorstwo) rok 1995
Jan Błeszyński, Wprowadzenie I pkt 2-6, III oraz komentarz do art. 13-18
Monika Gromotowicz, Współtwórczość utworu audiowizualnego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 4 rok 2009r.
Katarzyna Błeszyńska, Wykorzystywanie utworów z przestrzeni publicznej w społeczeństwie informacyjnym jako ograniczenie praw autorskich, Prawo wobec kultury i sztuki rok 2018