Bibliografie

Jan Błeszyński, Transformacja utworów w urzędowe materiały: akty administracyjne, ich urzędowe projekty, dokumenty lub znaki i symbole, Misja publiczna Wspólnota Państwo. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy rok 2016
Jan Błeszyński, Twórca utworu naukowego a elektroniczne środki rozpowszechniania, Internet i techniki multimedialne rok 2004
Monika Gromotowicz, Twórcy utworu audiowizualnego, Utwór audiowizualny - zakres pojęcia i ochrony prawnej rok 2011
Jan Błeszyński, Ukłdy scalone - perspektywy ochrony prawnej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 12 rok 1987r.
Jan Błeszyński, Urządzenia cyfrowe a korzystanie z utworów naukowych, Sprawy nauki nr 4 rok 2008
Jan Błeszyński, Uwagi do projektu z dnia 25 lipca 2008 roku nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zwiaku z uznaniem przez Trybunał Konstytucyjny art. 108 ust. 3 PrAut za niezgodny z Konstytucj, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 9 rok 2008r.
Jan Błeszyński, Maria Błeszyńska-Przybylska, Uwagi na tle projektów nowelizacji art. 21(1) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Między Klio a Themis Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi rok 2016
Jan Błeszyński, W telewizji pokazali, Rzeczpospolita rok 2000
Jan Błeszyński, Własność intelektualna, Własność intelektualna zbiór przepisów rok 2004
Jan Błeszyński, Własność intelektualna (zbiór przepisów z wprowadzeniem, współautorstwo), Własność intelektualna (zbiór przepisów z wprowadzeniem, współautorstwo) rok 1995