Bibliografie

Jan Błeszyński, Zmiany powinny pójść daleko, wywiad, Biblioteka anali z 20 czerwca 2006 nr 14 rok 2006
Jan Błeszyński, Znaczenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE dla ewolucji polskiego prawa autorskiego, Zbiorowe zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w związku z implementacją Dyrektywy Parlamen rok 2016