Bibliografie

Jan Błeszyński, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, - nr -
Jan Błeszyński, Wynagrodzenie autorskie w świetle art. 70 ust. 3 i 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 8 rok 1995r.
Jan Błeszyński, Wypowiedż do artykułu, Gazeta Prawna rok 2009
Jan Błeszyński, Michał Błeszyński, Maria Błeszyńska-Przybylska, ZAiKS zadba o utwory wkładowe, Dziennik Gazeta Prawna. Prawnik nr 192 rok 2014
Jan Błeszyński, Zakres i charakter prawny uprawnienia o rozstrzyganiu sporów związanych z zawarciem umowy o reemisje utworów w sieciach kablowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 12 rok 2007r.
Jan Błeszyński, Zarządzanie autorskimi prawami majątkowymi do utworów on line w świetle art. 21 PrAut, Księga pamiątkowa dedykowana prof. M. Późniak-Niedzielskiej rok 2007
Jan Błeszyński, Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 6 rok 2004r.
Jan Błeszyński, Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi de lege lata i de lege ferenda, ekspertyza nr 29 z marca 2000 wykonana na zlecenie Biura studuów i ekspertyz Kancelarii Sejmu
Jan Błeszyński, Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 4 rok 2000r.
Jan Błeszyński, Zmian wiele, barkuje bardzo ważnych, Rzeczpospolita rok 2000