Bibliografie

Jan Błeszyński, Wprowadzenie I pkt 2-6, III oraz komentarz do art. 13-18
Monika Gromotowicz, Współtwórczość utworu audiowizualnego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 4 rok 2009r.
Katarzyna Błeszyńska, Wykorzystywanie utworów z przestrzeni publicznej w społeczeństwie informacyjnym jako ograniczenie praw autorskich, Prawo wobec kultury i sztuki rok 2018
Jan Błeszyński, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, - nr -
Jan Błeszyński, Wynagrodzenie autorskie w świetle art. 70 ust. 3 i 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 8 rok 1995r.
Katarzyna Błeszyńska, Wynagrodzenie z tytułu użyczania utworów przez biblioteki publiczne, Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym rok 2018
Jan Błeszyński, Wypowiedż do artykułu, Gazeta Prawna rok 2009
Jan Błeszyński, Michał Błeszyński, Maria Błeszyńska-Przybylska, ZAiKS zadba o utwory wkładowe, Dziennik Gazeta Prawna. Prawnik nr 192 rok 2014
Jan Błeszyński, Zakres i charakter prawny uprawnienia o rozstrzyganiu sporów związanych z zawarciem umowy o reemisje utworów w sieciach kablowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 12 rok 2007r.
Jan Błeszyński, Zarządzanie autorskimi prawami majątkowymi do utworów on line w świetle art. 21 PrAut, Księga pamiątkowa dedykowana prof. M. Późniak-Niedzielskiej rok 2007