Historia zmian artykułu

Kliknięcie w zakres dat pokaże treść artykułu obowiązującego w danym przedziale czasowym.

Obowiązuje od 1994-05-23 do 2000-09-25

Regulowane przez:


 Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83

art. 4

Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:
      1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty,
      2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,
      3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne,
      4) proste informacje prasowe.

Obowiązuje od 1994-05-23 do 2006-05-30

Regulowane przez:


 Dz. U. 2000 nr 80 poz. 904

art. 4

Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:
      1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty,
      2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,
      3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne,
      4) proste informacje prasowe.

Obowiązuje od 2000-09-26 do 2016-05-15

Regulowane przez:


 Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631

art. 4

Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:
      1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty; 
      2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
      3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne; 
      4) proste informacje prasowe.

Obowiązuje od 2006-05-31 do 2017-05-04

Regulowane przez:


 Dz. U. 2016 poz. 666

art. 4

Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:
      1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty;
      2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
      3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne;
      4) proste informacje prasowe.

Obowiązuje od 2016-05-16 do 2018-06-20

Regulowane przez:


 Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83

art. 4

Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:
      1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty;
      2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
      3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne;
      4) proste informacje prasowe.

Obowiązuje od 2017-05-05 do 2019-07-02

Regulowane przez:


 Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83

art. 4

Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:
      1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty;
      2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
      3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne;
      4) proste informacje prasowe.

Obowiązuje od 2019-07-03 do dnia dzisiejszego

Regulowane przez:


 Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83

art. 4

Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:
      1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty;
      2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
      3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne;
      4) proste informacje prasowe.