Orzeczenia

 

2016.05.31, Sąd Okręgowy w Gdańsku, sygn. akt I C 12/15

1. Sąd stanął na stanowisku, że nie można przyjąć, iż w zakresie związanym z poborem opłat reprograficznych, powodowe stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą. Opłaty te bowiem powód pobiera na podstawie przepisów prawa, nie uzyskując z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. ...

całe orzeczenie »