Orzeczenia

 

2005.04.20, wyrok Sąd Najwyższy, sygn. akt III KK 27/05

1. "Stałość źródła dochodu", o którym mowa w art. 116 ust. 3 i art. 118 ust. 2 prawa autorskiego musi się łączyć z wielokrotnością i systematycznością działalności przestępnej nacelowanej na uzyskanie dochodu. Nie może się zatem "materializować" w pojedynczym akcie czynu sprawcy....

całe orzeczenie »

 

2014.04.23, wyrok Sąd Apelacyjny w Lublinie, sygn. akt I ACa 658/12

1. Sam brak umowy licencyjnej wyklucza możliwość reemitowania utworów audiowizualnych w sieciach telewizji kablowych bez względu na ich ilość czy udział w całości reemitowanego programu....

całe orzeczenie »

 

2014.04.25, wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt VI ACa 1098/12

1. Za spełniające wymagania prowadzenia działalności gospodarczej (art. 2 i 4 u.s.d.g. i art. 2 ust. 2 pkt 1 u.o.k.k.) uznane zostały umowy oraz inne przejawy wykonywania praw autorskich, których przedmiotem jest komercjalizacja praw autorskich w znaczeniu gospodarczego korzystania z nich przez uprawnionych. Nie należą natomiast do tej kategorii umowy, których przedmiotem jest określenie przez twórcę zasad korzystania przez osobę trzecią z utworu, warunków rozporządzania prawem do utworu oraz przyznanie twórcy prawa do wynagrodzenia. Tym samym sprawa dotycząca autorskich praw majątkowych twórców nie może być traktowana jako gospodarcza....

całe orzeczenie »